Ansök om EPSY:s studie- och rekreationsstipendier!

with Ei kommentteja

Skicka en välmotiverad ansökan senast den 30.4.2016, till epsysihteeri@gmail.com eller Susanna Pajakko, Pohjalainen, PL 37, 65101 Vasa. Stipendierna är tänkta för medlemmarnas andliga och fysiska rekreation och för fortutbildning (men inte grundutbildning inom yrkesområdet). Stipendier beviljas inte för reportageresor.

I ansökan ska du berätta om användningsändamålet, eventuella tidigare stipendier från föreningen samt personsignum och kontouppgifter. Under de senaste åren har styrelsen delat ut stipendier på 100 – 400 euro.

OBS! Styrelsen har bestämt att de som fått EPSY-stipendium de senaste tre åren inte får det här året. Styrelsen har också beslutat att bevilja högst 200 euros stipendier för rekreationsresor. Pengarna är inte tänkta att bara betala resebiljetter utan för program på resemålet.

Berätta alltså om dina reseplaner och motivera varför och till vad du behöver stpendiet!