Det är dags att söka EPSY:s studie- och rekreationsstipendier!

with Ei kommentteja

Skicka en stipendieansökan med tillhörande motivering, senast 24.4.2017 per e.post epsysihteeri@gmail.com eller per post Susanna Pajakko, Pohjalainen, PL 37, 65101 Vasa.

Stipendierna är ämnade för medlemmarnas psykiska och fysiska rekreation samt för studier, dock inte grundkurser inom journalistik. Stipendier beviljas inte för reportageresor.

Av motiveringsdelen bör framgå användningssyfte, eventuella tidigare stipendier, personbetckning samt kontonummer. Under de senaste åren har styrelsen beviljat stipendier på 100 – 400 euro.

OBS! Det finns ett styrelsebeslut på att stipendier inte beviljas till personer som erhållit stipendie under de tre senaste åren.

Styrelsen har också beslutat att maxbeloppet för rekreationsresor är 200 euro. Stipendiet ska inte användas till endast resor, utan till rekreationsprogram under resan.