EPSY:s styrelse 2017

with Ei kommentteja

Efter en omröstning som föll 10 – 6 valde årsmötet Heidi Eriksson (Vasabladet) till ordinare styrelsemedlem. Eriksson ersätter Salla Collander, som var i tur att avgå. Till ersättare valdes Elina Nyström (Ilkka) .

I styrelsen fortsätter ordförande Pia Hunnakko (Ilkka), kassör JP Porola (Pohjalainen) samt medlemmarna Laura Annila (Pohjalainen), Harri Kallio-Kurssi (Ilkka), Katja Rinta-Nikkola (Tejuka-lehti) och Viveca Dahl (Vasabladet).

Till ny ersättare valdes Elina Nyström (Ilkka) och som andra ersättare valdes Sari Haapala (Ilmajoki-lehti).

I enlighet med EPSY:s stadgan väljs styrelsens ordinare medlemmar för två år åt gången medan ersättarna väljs för ett år framåt.