Journalistiliiton valtuustossa EPSY:n edustajina

Jonas Brunnström (Österbottens Tidning)
Heidi Eriksson (Vasabladet)

Journalistiliiton hallituksessa EPSY:n edustajana

Anna Sourander (Vasabladet)

Journalistiliiton työelämävaliokunnassa EPSY:n edustajana

Marja Tyynismaa  (Ilkka-Pohjalainen)