Kaikki yhdistyksen jäsenet maakuntalehdissä kuuluvat omaan toimitusosastoon. Ilkan, Pohjalaisen ja Vasabladetin toimituksilla on siis omat osastot.
Lisäksi EPSY:n alla toimii vuonna 2014 perustettu Toimitusosasto Pikku-Mediat, johon kuuluvat Kurikka-lehden, Tejuka-lehden, Pohjankyrö-lehden, Kyrönmaa-lehden Syd-Österbotten-lehden journalistit.