Lintalalle EPSY:n Tiedonkylväjävakka

with Ei kommentteja

Suomen Journalistiliiton alueyhdistys Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet – Syd-Österbottens Journalister ry (EPSY) on myöntänyt Tiedonkylväjänvakan rikosylikomisario Urpo Lintalalle. Tunnustus myönnetään esimerkillisestä tiedottamisesta ja hyvästä yhteistyöstä tiedotusvälineiden kanssa.

 

Tiedonkylvajavakka
Rikosylikomisario Urpo Lintala otti Tiedonkylväjävakan vastaan EPSY:n puheenjohtajalta Pia Hunnakolta ja hallituksen jäseneltä Harri Kallio-Kurssilta. Kuva: Anne Laurila

 

– Urpo Lintala on työssään Pohjanmaan poliisilaitoksen Etelä-Pohjanmaan rikostorjuntasektorin johtajana onnistunut ajantasaisen ja oikean tiedon välittämisessä poliisitutkinnassa olevista tapauksista, EPSY toteaa palkitsemisperusteluissa.

Tunnustus myönnettiin Lintalalle EPSYn vuosikokouksessa Vaasassa sunnuntaina 15. maaliskuuta 2015.

Yhdistys kertoo Lintalan vastaavan poikkeuksetta median yhteydenottopyyntöihin ja välittävän aina mahdollisuuksien rajoissa tietoa ja kontakteja.

– Lintalan suhtautuminen tiedotusvälineisiin on ammattimaisen neutraali ja aktiivinen: hän ymmärtää roolinsa ajantasaisen ja oikean tiedon välittäjänä, eikä epäröi kertoa, kun tiedottaminen tutkinnan alaisesta asiasta on mahdotonta. Lintala ei ole tyypillinen virkamies: hän käyttää hyvää suomen kieltä tiedotteissaan ja haastatteluissa. Hänen ulosantinsa on harkittua ja selkeää.

Pohjalaiset journalistit haluavat tunnustuksen avulla korostaa poliisin ja tiedotusvälineiden välisen viestinnän tärkeyttä. Poliisin niukkenevat resurssit eivät saa johtaa siihen, että kansalaisille ei välity totuudenmukainen ja kattava kuva siitä, miten rikollisuus yhteiskuntaan vaikuttaa. Ajantasaisen ja oikean tiedon välittäminen on tärkeää yhteiskunnassa, jossa tiedonvälitys ei enää ole vain virallisten kanavien hallussa. Sosiaalisen median ja internetin eri kanavien vellovat spekuloinnit ja leimaamiset eivät ole tiedonvälitystä.

Pohjalaiset journalistit toteavat seuraavansa seuraavansa huolestuneena poliisin viestinnän kehitystä.

– Tiedonvälitys ei saisi olla vain Lintalan kaltaisten aktiivisten ja osaavien viestinnän ammattilaisten varassa. Valitettavasti poliisin tiedottaminen ja tiedusteluihin vastaaminen on yleisesti ottaen sattumanvaraista ja vaihtelevaa.

EPSY toivookin, että poliisiorganisaatiossa kiinnitetään huomiota siihen, että poliiseja koulutetaan viestintään paitsi teknisesti myös asennetasolla.

Palkittu rikosylikomisario Urpo Lintala työskentelee Pohjanmaan poliisilaitoksen rikostorjuntayksikön johtajana Seinäjoella. Lintala on toiminut poliisitehtävissä 36 vuotta: paikallispoliisina, rikostutkijana ja tutkinnanjohtajana. Vuosina 2003-2013 hän työskenteli Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksella Seinäjoen kihlakunnan poliisilaitoksen rikostorjuntayksikön jotajana. Vuoden 2014 alusta toteutetun poliisin organisaatiomuutoksen jälkeen Lintala on työskennellyt Pohjanmaan poliisilaitoksen Etelä-Pohjanmaan rikostorjuntasektorin johtajana. Hän on toiminut oman toimensa ohella Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan poliisilaitosten viestintävastaavana vuoden 2013 loppuun saakka, minkä jälkeen viestintävastaavan toimenkuva on laitoksessa muutettu päätoimiseksi.

Lintala on ollut poliisin viestintästrategian suunnittelutyöryhmän ja viestinnän valmiustyöryhmän jäsen vuosina 2009-2012. Vuodesta 2012 alkaen Lintala on ollut poliisin valtakunnallisen viestinnän valmiusryhmän jäsen. Ryhmän tehtävänä on tarvittaessa tukea operatiivisessa vastuussa olevaa yleisjohtajaa ja hänen esikuntaansa tilanteissa, jotka vaativat tehostettua viestintää.

Lintalalla on kokemusta viestinnällisesti erittäin haastavien tilanteiden hoitamisesta: vuonna 2009 hän vastaanotti valtakunnallisen viestinnän ammattilaisten Viestintäteko-palkinnon Kauhajoen kouluampumisten hyvin organisoidusta viranomaisviestinnästä ja hallitusta mediajulkisuudesta.