Sydösterbottens journalister, EPSY, hade i slutet av 2017 378 medlemmar.
Av Journalistförbundets 15 regionala journalistföreningar är vi den 5:e största. 
Helsingfors journalistförening, journalistföreningen i Norra Finland, Birkalands journalister och Åbo journalistförening är större. 
Föreningen är grundad 1921, några månader efter att Finlands journalistförbund grundades.