I Journalistförbundets fullmäktige representeras EPSY av

Anne Laurila (Pohjalainen)
Viveca Dahl (Vasabladet)