I Journalistförbundets fullmäktige representeras EPSY av

Jonas Brunnström (Österbottens Tidning)
Heidi Eriksson (Vasabladet)

 

I Journalistförbundets styrelse representeras EPSY av

Anna Sourander (Vasabladet)