Landsbygdstidningarnas föreningsmedlemmar har en egen redaktionsavdelning. Redaktionerna på Ilkka, Pohjalainen och Vasabladet har egna redaktionsavdelningar. Dessutom grundades 2014 redaktionsavdelningen Pikku­Mediat. Avdelningen hör under EPSY och omfattar journalisterna på Kurikka­lehti, Tejuka­lehti, Pohjankyrö­lehti, Kyrönmaan­lehti och Syd­Österbotten.