1921: Vaasan sanomalehtimiesyhdistys grundas den 23 december på initiativ av redaktörerna vid tidningarna Ilkka och Vaasa. Föreningens första ordförande blev tidningen Vaasas chefredaktör V J Tuomikoski. Föreningen hade 12 medlemmar.

1926: Föreningen får sin första kvinnliga medlem: Lempi Hanhisalo på tidningen Keski-Pohjanmaa i Karleby.

1940: De socialdemokratiska redaktörerna ansluter sig till föreningen.

1945: Vasabladets journalister går med i föreningen som också får den svenska namnformen Vasa Journalistförening. Föreningen har 26 medlemmar varav 3 är kvinnor.

1962: Föreningen firar 40-årsjubileum den 14 januari och byter namn till Etelä-Pohjanmaan sanomalehtimiehet, Syd-Österbottens jiournalister.

1962: Tidningen Ilkka flyttar till Seinäjoki, och under många år uppstår en klyfta mellan Seinäjoki och Vasa inom föreningen.

1969: Pressfotograferna godkänns som medlemmar.

1972: Kansan äänis redaktörer ansluter sig.

1972: Övrig redaktionell personal godkänns som medlemmar.

1972: Föreningens medlemmar deltar i den första journaliststrejken som pågår i tio dagar.

1980: Föreningens medlemmar deltar i den andra journaliststrejken som pågår i tjugo dagar. Tidningen Ilkka hade utkommit efter strejkens början. Det blev droppen i konflikten mellan Vasa och Seinäjoki inom föreningen, och tidningen Vaasas redaktionsavdelning föreslår att föreningen delas upp i två: en i Vasa och en i Seinäjoki.

1987: Föreningen köper en sommarstuga i Panike, Replot. Föreningen bygger en bastu på tomten. Ett par år senare köper föreningen semesteraktier som berättigar till en vinterbonad stuga i Lappajärvi.

1996: Studerande godkänns som medlemmar.

Källa: Föreningens 75-årshistorik