Vem?

För att kunna ansöka om medlemskap i Finlands Journalistförbund måste du utföra journalistiskt arbete i ett arbetsförhållande eller som freelancer. Din huvudsakliga inkomst bör komma från arbete inom branschen.

Ett medlemsskap granskas i första hand utgående från arbetet.  Exempelvis utbildning påverkar inte medlemsskapet för andra än studerande.

Förbundet tar inte ställning till hur stor del av arbetsuppgifterna som utgörs av journalistiska element. Därför kan även informatörer, vars uppgift är att producera nyhetsliknande material för internt eller bredare bruk, bli medlemmar.

Journalistförbundets medlemmar erbjuds bland annat juridisk- och arbetsförhållanderådgivning, tidningen Journalisten, medlemskap i arbetslöshetskassan (för personer i anställningsförhållande), presskortet, försäkringar, hyresstugor till förmånligt pris, rekreationsstipendier samt rabatter. Läs mer här.

Du kan bli medlem genom att elektroniskt fylla i en medlemsansökan. TIlläggsuppgifter jasenasiat(at)journalistiliitto.fi. Övriga kontaktuppgifter finns här.

När din ansökan har godkänts

Medlemsskapet träder i kraft ungefär en månad efter att ansökan inlämnats, om förutsättningarna för medlemskap är klara. Du får besked om godkänd ansökan per post.  Nya medlemmar får också ett informationspaket.

Om din medlemsansökan kräver noggrannare genomgång (exempelvis om media du representerar inte sedan tidigare har medlemmar i Journalistförbundet eller din arbetsbild är avviker från det normala) behandlas den av medlemsföreningen och förbundets kontorsutskott. Du kanske blir ombedd att ge tilläggsutredningar.

Vad händer om min arbetsbild förändras?

En medlem som övergår från reporteryrket till informatör eller redaktionell chef kanske tror att hen måste gå ur förbundet.  Det är ett missförstånd att dessa yrkesgrupper inte skulle kunna fortsätta som medlemmar.

Gå inte ur förbundet i onödan.