Välkommen till årsmötet!

with Ei kommentteja

Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet – Syd-Österbottens Journalister ry   Föreningens stadgeenliga årsmöte Tid: Söndag 20.3.2016 kl 12 Plats: Joupin vanha tupa, adress Niittäjänkatu 7, 60320 Seinäjoki     Mötet öppnas.   Konstaterande … Läs mer

Möjlighet till karriärsträning

with Ei kommentteja

  I höstas ordnade Journalistförbundet en kurs i karriärsträning som pilotprojekt. Journalistförbundets fullmäktige beslät att förbundet 2016 ordnar gratis karriärsträning för 150 medlemmar. Kursen tar 2 – 3 månader. Kursen … Läs mer

1 2 3 4 5