Anna Sourander tar plats i Journalistförbundets styrelse

with Ei kommentteja

Journalistförbundets fullmäktige  har valt Vasabladets politiska redaktör Anna Sourander till EPSY:s representant i förbundets styrelse. Fullmäktige sammanträdde 8-9.12.  Anna Sourander är även EPSY:s svenskspråkiga sekreterare. 

EPSY har tidigare representerats av Lotta Lappinen i styrelsen. Lappinen har avsagt sig uppdraget på grund av ändrade arbetsuppgifter. 

Tack Lotta för allt och lycka till Anna! 

Anne Laurila från Pohjalainen och Viveca Dahl från Vasabladet representerar EPSY i Journalistförbundets fullmäktige, det vill säga det högsta beslutande organet.