Det skiljer över 1100 euro i medellön mellan lokalradiojournalister och MTV:s journalister

with Ei kommentteja

Lokalradioredaktörerna har den lägsta lönen bland journalisterna (i medeltal under 3000 euro/månad). Därefter följer publiceringsredaktörerna och tidningsredaktörerna. Bäst förtjänar MTV3:s redaktörer (i medeltal över 4100 euro/månad), näst mest förtjänar tidskriftsredaktörerna följda av Yles redaktörer. 

Männen förtjänar mer än kvinnorna (i medeltal cirka 300 euro/månad). De redaktörer som jobbar i huvudstadsregionen förtjänar betydligt mer än redaktörer på andra håll i landet. De som fyllt 60 år förtjänar givetvis mer än unga redaktörer. 

Uppgifterna baserar sig på Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning 2016, som delats ut till förbundets fullmäktigeledamöter. I fullmäktige representeras EPSY av Anne Laurila, som gjort ovannämnda sammanställning på siffrorna.