EPSY belönad krigsveterandistriktets verksamhetsledare

with Ei kommentteja

Pertti Kortesniemi och Tuula Harjunpää, verksahemtsledare för Södra Österbottens och Österbottens krigsveterandistrikt, fick hedersutnämnelse av Sydösterbottens Journalister EPSY för gott samarbete med media.

EPSY:s ordförande Pia Hunnakko överräckte priset, “Tiedonkylväjävakka”, på föreningens årsmöte i Vasa 19.3 Föreningen delar ut priset vart annat år till en samarbetspartner med vilken mediasamarbetet fungerat speciellt bra.

– De båda pristagarna är aktiva och känner sin egen medlemskår. De har en betydande roll i att överföra de erfarenheter som krigsgenerationen har till yngre generationer. Krigsgenerationens historier och öden är en betydande del av vår historia och framtid, sade Hunnakko när hon tackade Pertti Kortesniemi och Tuula Harjunpää.

 

Krigsveterandistriktets verksamhetsledare Kortesniemi och Harjunpää tacka i sin tur media för ett gott samarbete.