EPSY fick nya ledamöter i Journalistförbundets fullmäktige

with Ei kommentteja

EPSY fick nya ledamöter i Journalistförbundets fullmäktige
Efter en tajt omröstning stod det klart att Heidi Eriksson (Vasabladet) och Jonas Brunnström (Österbottens Tidning) är nya fullmäktigeledamöter. Laura Annila (Pohjalainen) och Katja Rinta-Nikkola (Tejuka-lehti) är personliga ersättare.