EPSY har delat ut stipendier

with Ei kommentteja

Denna vår mottog föreningen åtta stipendieansökningar, varav fem i enlighet med de principer styrelsen tidigare slagit fast. Tre ansökningar godkändes inte eftersom motiveringar saknades. 

Ett rekreationsstipendium på hundra euro beviljades Jouni Pihlajasaari, Johanna Sandqvist, Harri Toivola och Raija Peltomaa.

Ett två hundra euro stort studiestipendium beviljades Miia Lenkkeri-Tamminen.

Stipendierna är ämnade för medlemmarnas psykiska och fysiska välbefinnande samt för studier, dock inte för att avlägga grundstudier inom journalistik. För reportageresor beviljas inga stipendier. Under de senaste åren har styrelsen delat ut stipendier på mellan 100 och 400 euro. För rekreationsresor beviljas högst 200 euro.

Styrelsen tackar alla som ansökte om stipendium.